TRIS

Westtoer, autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen, ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

Een nieuw product wordt na realisatie opgenomen in het beheersysteem van Westtoer. Dit beheer wordt ondersteund door een web-based databank met de naam TRIS. TRIS staat voor Toeristisch - Recreatief Informatie Systeem. De databank bevat zowel geografische als alfanumerieke data. De geografische data bevat alle trajecten, knooppunten, palen en borden van de gerealiseerde recreatieve producten. De alfanumerieke data bevat alle contactgegevens van

 • de vrijwilligers die onze recreatieve producten controleren
 • de klachten met betrekking tot het recreatieve netwerk (onder meer gesignaleerd door de vrijwilligers)

Het geografische en het alfanumerieke gedeelte zijn aan elkaar gelinkt.

De TRIS databank is al volledig operationeel sinds begin 2010. De realisatie ervan zorgde voor een effici├źnter beheer van het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen. Westtoer beslistte in 2017 om een volledig nieuwe omgeving te bouwen waarbij de bestaande functionaliteiten werden behouden en uitgebreid met o.a.:

 • beheer van meldingen en werkopdrachten die hieruit voortkomen
 • automatisch aanmaken van controlebeurten
 • automatische mailing
 • uitvoeringsplannen van waaruit werkopdrachten worden gegenereerd
 • routering op OSM bij intekenen van routes en netwerken
 • attributen aan wegen toekennen bv. autovrij, ondergrond, ...
 • aanmaak van suggestieroutes op basis van toeristische netwerken
 • beheer van omleidingen
 • ...
Odoo text and image block

Meldingen invoeren:

Odoo text and image block

Beheer van routes en netwerken:

Odoo text and image block

Beheer van de controlebeurten:

Odoo text and image block

Beheer van de palen en infrastructuur:

Odoo text and image block

Beheer van de parcours:

Odoo text and image block

Bekijk ook onze andere diensten