TRIS

Westtoer, autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen, ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

Een nieuw product wordt na realisatie opgenomen in het beheersysteem van Westtoer. Dit beheer wordt ondersteund door een web-based databank met de naam TRIS. TRIS staat voor Toeristisch - Recreatief Informatie Systeem. De databank bevat zowel geografische als alfanumerieke data. De geografische data bevat alle trajecten, knooppunten, palen en borden van de gerealiseerde recreatieve producten. De alfanumerieke data bevat alle contactgegevens van

  • de vrijwilligers die onze recreatieve producten controleren
  • de klachten met betrekking tot het recreatieve netwerk (onder meer gesignaleerd door de vrijwilligers)

Het geografische en het alfanumerieke gedeelte zijn aan elkaar gelinkt.

De TRIS databank is al volledig operationeel sinds begin 2010. De realisatie ervan zorgde voor een efficiënter beheer van het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen. In de voorbije 2 jaar werden vragen naar bijkomende functionaliteiten geformuleerd.

Westtoer was op zoek naar een partij die de bestaande oplossing kon uitbreiden en verfijnen. fks had echter aangeboden de omgeving grondig aan te pakken en het geheel te enten op nieuwe en één en dezelfde technologie. De taak die fks hierin vervult is tweeledig: enerzijds betreft het herschrijven in Java en de uitbreiding van de functionaliteiten van het alfanumerieke gedeelte en anderzijds omvat het omzetten van het geografische luik (beheer routes en netwerken) naar OpenLayers en Java.

Odoo text and image block

Klachten invoeren:

Odoo text and image block

Beheer van routes en netwerken:

Odoo text and image block

Beheer van de contacten:

Odoo text and image block

Beheer van de controlebeurten:

Odoo text and image block

Beheer van de palen:

Odoo text and image block

Beheer van de parcours:

Odoo text and image block

Bekijk ook onze andere diensten