Privacy policy

Formal and Knowledge Systems, gevestigd aan Grote Baan 79, 3511 Hasselt-Kuringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Formal and Knowledge Systems is te bereiken via dpo@gdprbegeleiding.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Formal and Knowledge Systems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fks.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • fks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Facturatie en creditering van de goederen en diensten van fks;
 • Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling
 • Informatie over de andere producten en diensten van fks, evenals de diensten en producten van handelspartners van fks geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de consument. Als de consument deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact nemen met de klantendienst van fks. Deze zal, volledig zonder kosten, bij eerste vraag van de consument, de verwerking van de persoonsgegevens voor deze toepassing stopzetten;
 • Leveren van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Voor het aanleggen van gebruiksstatistieken, voornamelijk voor het beveiligen van het elektronische systeem van fks.

Geautomatiseerde besluitvorming

fks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Formal and Knowledge Systems) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klant                   > 7 jaar            > Boekhouding (wettelijke bewaartermijn)
Prospects         > 2 jaar            > Commerciële redenen                         

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Formal and Knowledge Systems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fks.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoritiet = GBA (de oude Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00 .

Delen van persoonsgegevens met derden

fks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. fks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.                   

Log Data

Zoals veel site-exploitanten verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") -adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

Cookies

De webstek van fks maakt gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de website en voor het terugvinden van de informatie over de Consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de Consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de webstek van fks. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.Deze Cookies bevatten noch de naam noch het adres noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dusdanig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de webstek of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de webstek.

Security

fks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fks.be

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op de site te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens 

Bij vragen over onze privacy policy, kan u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Grote Baan 79
Kuringen-Hasselt
3511 België

 • Phone number: +3211214911
 • Email address: info@fks.be
 • Fax number: +3211220419