BEDNET

Odoo CMS - a big picture

Bednet is sinds 2016 gebruiker van Bednet.

Bednet is een vzw belast met de opdracht synchroon internetonderwijs te organiseren voor (langdurig en chronisch) zieke kinderen. Bednet realiseert een virtuele klasomgeving via internet, zodat zieke kinderen van thuis uit de lessen op school kunnen meevolgen en contact houden met hun leerkracht en medeklasgenootjes. Voor hun dagdagelijkse werking was Bednet op zoek naar een goede toepassing. fks bouwde voor Bednet een Odoo-ERP implementatie, gebruik makend van de modules Verkoop, Project, Magazijn, Marketing, GIS, … Vanaf 1 september 2016 gebeurt de volledige werking van de team leaders, consulenten, die instaan voor het contact met de zieke leerlingen en hun familie, en van het magazijn via Odoo.

Neem contact op >>