Westtoer

BI bij Westtoer

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. 
Westtoer situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé- sector). De belangrijkste rol is het coördineren van deze krachten aan de basis. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in hechte samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.
De activiteiten van Westtoer zijn als volgt ingedeeld:
•    Personeel, Administratie & Financiën
•    Kenniscentrum
•    Recreatie
•    Toeristische Ontwikkeling
•    Marketing
•    Regiowerking
Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch- recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren.

Westtoer streeft ernaar om zoveel mogelijk toeristisch-recreatieve informatie beschikbaar te stellen voor toeristen en recreanten in de provincie West-Vlaanderen; voor overheidsinstanties, voor spelers uit de toeristisch-recreatieve sector, ... De data worden in een aantal gevallen zelf beheerd, maar kunnen ook betrokken worden bij derden.
Het betreft informatie over: logies, evenementen, recreatiemogelijkheden (in de eerste plaats de eigen routes en netwerken voor fietsen en wandelen), statistische informatie, ...
Voor het verwerken van al deze data heeft fks een raamcontract voor 4 jaar afgesloten met Westtoer. Als Business Intelligence Tool wordt gebruik gemaakt van Pentaho. Intussen is Pentaho reeds bijna 3 jaar in gebruik bij Westtoer.