Algemeen

Ondernemingen beschikken vandaag de dag over een massa gegevens betreffende klanten, bedrijfsprocessen, marketing, e.d. Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen (handels-)activiteit, dit om een competitief voordeel te kunnen creëren. Gegevens worden hiertoe omgezet in informatie, die vervolgens moet leiden tot kennis en adequate actie.

Om te komen tot een goede Business Intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:

 1. Gegevens verzamelen uit verschillende systemen en in een datawarehouse plaatsen;
 2. De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen te vergelijken zijn en uniform zijn;
 3. de verzamelde gegevens analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management;
 4. de gevonden informatie presenteren in een dashboard of een andere presentatievorm
   

Pentaho is een krachtige en gebruiksvriendelijke Business Intelligence tool die uitermate geschikt is voor het verwerken van veel data. Pentaho is een opensource applicatie die reeds bestaat sinds 2004. Het feit dat het opensource software is, heeft als voordeel dat er geregeld updates beschikbaar zijn. De prijs blijft lager dan andere BI-tools, aangezien je geen kosten betaalt voor licenties en onderhoud, echter wel voor training en support. 

Pentaho voorziet in

 • data integration
 • OLAP services
 • reporting
 • data mining
 • ETL-processen
 • dashboarding

Pentaho voldoet aan de volgende eisen die aan een BI-systeem gesteld worden:

 • flexibel en eenvoudig ETL-proces (Extractie - Transport - Laden), waarmee gegevens van verschillende bronsystemen kunnen worden geselecteerd, ingelezen en geladen in de Pentaho databases;
 • eenvoudige en snelle bewerking van de gegevens in de databases;
 • snelle en eenvoudige manier om rapportages te maken, al dan niet voorzien van grafische elementen;
 • goede analyse van gegevens;
 • standaard rapporten, maar ook ad-hoc rapporten;
 • dashboard-functionaliteit: geselecteerde gegevens kunnen in één oogopslag overzichtelijk grafisch worden weergegeven;
 • goede en snelle support;
 • opleidingsmogelijkheden;
 • eenvoudig om mee te werken.
Onderstaande figuren geven een voorbeeld van wat mogelijk is met Pentaho.