Open source

Wat is dit?

Opensourcesoftware (soms ook openbronsoftware) is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek. Iedereen kan op die manier vrij kopiëren, aanpassen, verbeteren en verspreiden zonder kosten aan auteursrechten en toeslagen. De ontwikkeling van opensourcesoftware gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.

Wat zijn de voordelen?

Indien software open source is, heeft de verkrijger de licentie om te wijzigen en de wijzigingen te verspreiden mits dit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de licentie (beschikbaar stellen van de broncode).

Hiermee is de gebruiker ook ontwikkelaar van het pakket geworden als hij daarvoor kiest. De meeste gebruikers/ontwikkelaars trachten hun wijzigingen in het originele pakket te krijgen door het bij de relevante community aan te bieden. Als dat niet kan, dan kan de gebruiker altijd een fork van de software en het pakket onder een gewijzigde naam publiceren. Voordeel van inbrengen in het originele pakket is dat het onderhoud voortaan bij het originele team ligt en dus automatisch meegaat met toekomstige versies van het systeem.

Een ander voordeel is dat openbaarheid van de software ook meer ogen op de software toelaat met de daarbij behorende kritiek. Deze kritiek (mits opbouwend) kan zorgen voor een hogere kwaliteit dan wanneer slechts een kleine kring van ontwikkelaars toegang heeft tot de software.

Verder heeft opensourcesoftware vaak een community waar wijzigingen onder discussie zijn en in voorbereiding zijn. Hiermee hebben gebruikers en ontwikkelaars beiden invloed op toekomstige wijzigingen. De grotere community's komen regelmatig in conferenties bij elkaar.

Welke?

Onderstaande opensourcesoftware wordt door fks vaak gebruikt en ondersteund.

Linux distributies

debian...
Een Linuxdistributie die wordt ontwikkeld door vrijwilligers over de hele wereld...
ubuntu...
De meest gebruikte Linuxdistributie voor desktopcomputers en laptops. De makers van Ubuntu leggen de nadruk op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor gebruik thuis, op school en op het werk...
Ret hat...

Een Amerikaanse onderneming die zich sinds 1993 bezighoudt met de distributie en het onderhoud van Linuxdistributies en -systemen...

Applicaties

bugopvolging...

Mantis is een PHP programma dat voornamelijk gebruikt wordt om bugs in softwareprogramma's op te volgen. Mantis bevat een groot scala aan opties om de bugs in verschillende volgorden te sorteren en op te zoeken. Binnen de software is het mogelijk verschillende projecten aan te maken, en gebruikers kunnen aan deze projecten gekoppeld worden... 

e-learning...
Bedrijven en organisaties hebben nood aan continue opleiding en training...
telefonie...
Het mooie van asterisk is dat het geen speciale hardware nodig heeft om met voice over IP om te gaan. fks biedt U de mogelijkheid om te kiezen tussen een klassieke geïnstalleerde oplossing of een cloud opstelling waarbij Asterisk in een beveiligde internetomgevingwordt opgezet...
Odoo...
Odoo is een OpenSource ERP-systeem. Odoo integreert HR-activiteiten, boekhouding, marketing, projecten, ... in één tool. Naast het basispakket kan er functionaliteit op maat worden voorzien.
Odoo beschikt tevens  over de mogelijkheid voor massamailing.

Documentenbeheer (ECM, DMS, EDMS)

Nuxeo...
Nuxeo biedt een open source platform voor Enterprise Content Management (ECM) waarmee architecten en ontwikkelaars makkelijk kunnen bouwen, uittekenen en de beste applicaties kunnen gebruiken. Het Nuxeo Platform is beschikbaar in verscheidene oplossingen voor documentbeheer, Digital Asset Management (DAM), Case Management enzovoorts... 
Alfresco...
is een open source pakket dat is uit te breiden met en te integreren in andere applicaties. Door het ondersteunen van verschillende open standaarden en webtechnieken, kan je de in Alfresco opgeslagen gegevens eenvoudig benaderen en hergebruiken in andere applicaties.

security | monitoring

IPTables...
Een firewall in computerterminologie is een software of hardware oplossing die probeert zoveel mogelijk kwaardaardig netwerkverkeer te stoppen, terwijl nuttig verkeer wordt doorgelaten. Firewalls kunnen worden geïntegreerd in bestaande netwerkapparatuur...
werken op afstand...
Onze maatschappij wordt steeds mobieler en uw werknemers werken steeds meer thuis of op verplaatsing...
netwerk monitoring...
U heeft een goed functionerend netwerk en wilt dat zo houden, u wenst servers, applicaties en processen proactief te monitoren...
Juniper...
fks is partner van Juniper.

mailsysteem

spamfiltering...
Hoe wordt voorkomen dat uw mailbox verzadigd raakt met ongewenste e-mails ?...
antivirus...
ClamAV is een open source antivirus-engine ontwikkeld voor de detectie van Trojaanse paarden, virussen, malware en andere bedreigingen...

groupware | e-mail

Kopano...
Iedereen is overtuigd van de functionaliteit van een groupware oplossing, maar slechts weinigen kennen Kopano. fks biedt U de mogelijkheid om te kiezen tussen een klassieke geïnstalleerde oplossing of een cloud opstelling waarbij Kopano in een beveiligde internetomgeving wordt opgezet...

middleware | data management

Pentaho en Mondrian...

Analyze all your data in real-time

Analyzing huge quantities of data has never been that easy. With Mondrian, an open source Online Analytical Processing server (OLAP) written in JAVA, the system responds to queries fast enough to allow an interactive exploration of the data - even if they have millions of records, occupying several gigabytes. It brings multidimensional analysis to the masses, allowing users to examine business data by drilling and cross-tabulating information.

Saiku...

virtualisatie

Xen source...
Eenvoudiger beheer, besparing op de elektriciteitsrekening, betere beveiliging, hogere beschikbaarheid en efficiënter gebruik van hardware...

Business Intelligence

Pentaho...
Pentaho, een Hitachi Group, is een toonaangevend bedrijf in data-integratie en business analytics, met een enterprise class, een open-source gebaseerd platform voor diverse big data implementaties.

Saiku...

Bekijk ook de fks-producten