Infokiosk


De Provincie West-Vlaanderen ontwikkelt in het kader van het Europees Interreg IV-programma 300 jaar grens nieuwe cultuur-toeristische producten rond industriële ontwikkeling in de grensoverschrijdende Leiestreek. Samen met Westtoer, realiseert de Provincie West-Vlaanderen concreet een interactieve digitale infomodule alsook een dynamische digitale kaart van de grensoverschrijdende Leiestreek.

De infomodule wordt ontsloten via infokiosken, maar wordt ook via een responsive design website ter beschikking gesteld aan de internetgebruiker via pc, smartphone en tablet.

De infokiosken zijn in eerste instantie geplaatst in het onthaal van een bezoekerscentrum (bvb. Eperon d’or Izegem, vernieuwde Vlasmuseum in Kortrijk, industriële sites met onhaalfunctie in de grensoverschrijdende Leiestreek, toeristisch infokantoren).

De informatie die via de infomodule wordt ontsloten is tweeledig:

1.    Toeristisch-recreatieve informatie

De infokiosk biedt de gebruiker de mogelijkheid om informatie op te zoeken over toeristische points-of-interest, erfgoed point-of-interests, evenementen, wandel- en fietstroutes, specifiek toeristisch aanbod gericht op kinderen, …

2.    Inhoudelijke informatie over de grens

De infokiosk biedt de gebruiker de mogelijkheid om inhoudelijke informatie op te zoeken over het thema 300 jaar grens.

Deze inhoudelijke informatie is opgedeeld in 4 thema’s (historisch-militaire, sociaal-culturele, financieel-economische en het juridisch-administratieve).

Dit project behelst enerzijds de realisatie van een grafisch design en userinterface en anderzijds de realisatie van een beheersinterface voor het beheer en de publicatie van de content.

Hiernaast een aantal schermen van de grafische userinterface.  Je kan kiezen of je te voet, met de fiets of met de wagen de streek wilt verkennen.  De actieradius wijzigt in functie van het gekozen transportmiddel.

Odoo text and image block
Odoo text and image block
Odoo text and image block
Je kan info opvragen over toeristische locaties.  Er worden foto's en/of filmpjes ter beschikking gesteld.  Een locatie die jouw voorkeur wegdraagt, kan je toevoegen aan je favorieten.

Bekijk ook onze andere diensten