ODOO bij Bednet

Bednet is een vzw belast met de opdracht synchroon internetonderwijs te organiseren voor (langdurig en chronisch) zieke kinderen. Bednet realiseert een virtuele klasomgeving via internet, zodat zieke kinderen van thuis uit de lessen op school kunnen meevolgen en contact houden met hun leerkracht en medeklasgenootjes.
Bednet zorgt gratis voor de volledige dienstverlening met een consulent die de klas en het kind begeleidt en ook voor technische ondersteuning van materiaal en helpdesk. Ieder kind volgt de lessen volgens wat hij/zij aankan.
In het schooljaar 2015-2016 volgden 330 leerlingen onderwijs via Bednet. Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en Brussel. In de toekomst zal dus een groter aantal leerlingen beroep doen op Bednet. Een optimalisatie en automatisatie van de workflow binnen Bednet diende zich bijgevolg aan. Dit omvat niet enkel de volledige afhandeling van een project, vanaf intake van een ziek kind over het bezorgen van het materiaal tot het afronden van het project op het einde van het schooljaar of tot het stopzetten van het gebruik van Bednet, maar tevens volledige magazijnimplementatie.
 
fks maakte voor dit project "Workflow Automation" gebruik van Odoo (Open Source) waarop op maat aanpassingen werden uitgevoerd. Binnen deze omgeving kunnen:

  • aanvragen voor een project binnenkomen via mail in Odoo;
  • contactpersonen worden gedefinieerd en aan elkaar gekoppeld;
  • internetlijnen worden gedefinieerd, gekoppeld aan een leerling of een school en aan een project. Deze internetlijnen kunnen worden gevisualiseerd op een kaart.
  • projecten worden aangemaakt vanuit een Aanvraag; 
  • automatische taken per fase van het project worden aangemaakt;
  • volledige magazijnimplementatie inclusief tracing;
  • materialen worden gereserveerd voor leerling en school;
  • materialen worden aangekocht;
  • issues worden gemeld i.v.m. een taak binnen een project.

 
Voor rapportage, zowel intern als naar de overheid, werd een koppeling gemaakt met een open source BI omgeving, Pentaho. Hierdoor combineert men de kracht van Odoo met de uitgebreide rapportages van Business intelligence suite.